Lucebert Stichting

De Lucebert stichting (KvK 241289), opgericht bij akte van 5 mei 1994, is een initiatief van de beeldend kunstenaar –dichter Lucebert (L.J. Swaanswijk, 1924-1994) en diens echtgenote A.S (Tony). Swaanswijk- Koek die in 1994 de Stichting in het leven riep. Kort voor Lucebert zijn overlijden schonken zij de stichting ca 200 schilderijen en ca 2000 werken op papier (grafiek, gouaches,collages, tekeningen). Met het instellen van de Stichting werd beoogd een substantieel deel van hun privé-bezit voor het publiek te ontsluiten en het immateriële gedachtegoed van Lucebert en de kunsten in het algemeen te bevorderen.

De rechtsvorm van de Stichting heeft als voorkeur dat een optimale rechtszekerheid, een goede en transparante bedrijfsvoering en een non-profit karakter kunnen worden gewaarborgd. Het doel van de Stichting is ‘de bevordering van de kunst, in het bijzonder de moderne kunst, in de ruimste zin des woords’. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door (o.a.) ‘het bijeenbrengen en –houden van een verzameling door Lucebert vervaardigde kunstvoorwerpen’ en deze collectie‘ter bezichtiging van het publiek te (doen) stellen resp. ‘toegankelijk te maken voor bestudering’

2465-29 Lucebert Javea mid

foto : Pieter Boersma