Lucebert Stichting

Meer informatie over het Luceberthuis kunt u vinden op luceberthuis.nl/nl

Op 5 mei 1994 werd de Lucebert stichting op initiatief  van beeldend kunstenaar Lucebert en diens echtgenote Tony Swaanswijk opgericht in Bergen.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de Lucebert stichting luidt:

“ 1. uitsluitend of nagenoeg uitsluitend de bevordering van kunst, in het bijzonder de moderne kunst, in de ruimste zin des woords. 2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het bijeenbrengen en -houden van een verzameling van door Lucebert vervaardigde kunstvoorwerpen; de in haar bezit zijnde kunstvoorwerpen kosteloos of tegen een matige toegangsprijs ter bezichtiging van het publiek te (doen) stellen; – de in haar bezit zijnde kunstvoorwerpen toegankelijk te maken voor bestudering.”

Activiteiten

De Lucebert Stichting bevordert kunst door een tijdelijke werk en woonruimte aan kunstenaars aan te bieden in het Luceberthuis, een artist in residence in het voormalig atelier van Lucebert in Bergen.  De afgelopen jaren heeft de stichting de volgende kunstenaars een werkperiode in het Luceberthuis aangeboden:

  • Peggy Franck
  • Frederique van Rijn
  • Bojan Fajfric
  • Arjan van Helmond
  • Frederique Bergholtz
  • Sebastiaan Schlicher
  • Janne Schipper
  • Lonneke de Groot
  • Bas van de Hurk & Koen Delaere

Daarnaast zijn er door de Lucebert Stichting verschillende kunst en poëzie activiteiten in het Luceberthuis georganiseerd zoals exposities van Peggy Franck en Arjan van Helmond. De stichting heeft verschillende activiteiten op het gebied van beeldende kunst ondersteund zoals exposities en boekpublicaties. Tevens heeft de stichting sinds haar oprichting meegewerkt aan onderzoek en publicaties over het werk van Lucebert.

Een belangrijke gebeurtenis in de historie van de stichting is een grote schenking aan het Rijk. In 2006 schonk de Lucebert stichting ruim 2000 kunstwerken van Lucebert aan het Rijk waarna de werken zijn opgenomen in het Instituut Collectie Nederland.

Hoofdlijnen beleidsplan 2017-2020

In de periode 2017 – 2020 wil de Lucebert Stichting jaarlijks 2 tot 3 kunstenaars te gast hebben in het Luceberthuis voor een periode van 3 of 6 maanden. Het rijksmonument het Luceberthuis bestaat uit een groot woonhuis en atelier van in totaal circa 300 vierkanten meter. Het is volledig ingericht, heeft meerdere slaapkamers en beschikt over alle voorzieningen. Het grote en hoge atelier van Lucebert is in oorspronkelijk staat en heeft lichtinval van boven af. De stichting zal de kunstenaars in praktische zin begeleiden tijdens hun verblijf. Daarnaast zal de stichting zorgen dat informatie over het huis en Lucebert voorhanden is. Met elke kunstenaar die in het Luceberthuis verblijft wordt in overleg een publiekspresentatie georganiseerd waarbij indien mogelijk verbindingen met andere kunstinstellingen worden gelegd zoals bijvoorbeeld Museum Kranenburg. In de komende jaren zal de stichting het werk van Lucebert toegankelijk blijven maken en projecten en expositie inhoudelijk blijven ondersteunen.

Bestuur Lucebert Stichting

De Lucebert Stichting heeft een onbezoldigd bestuur bestaande uit:

Mevrouw H.J.M. Boersma-Swaanswijk , voorzitter
De heer mr. R.Ph. de Quay, secretaris
Mevrouw L. van Heteren, penningmeester
De heer mr. drs. M. van de Heuvel, lid
De heer T. Yocarini, lid

De heer M. Boersma

Contactgevens

Lucebert Stichting
Lekstraat 88
1079 EV Amsterdam
hswaanswijk@xs4all.nl

Fiscaalnummer : 8061.18.970

Jaarrekening Stichting Lucebert 2020

Jaarrekening Stichting Lucebert 2019

Jaarrekening Stichting Lucebert 2018

Jaarrekening Stichting Lucebert 2017

Jaarrekening Stichting Lucebert 2016

Jaarrekening Stichting Lucebert 2015

2465-29 Lucebert Javea mid

foto : Pieter Boersma